Cần mua gỗ keo, bạch đàn

Cần mua ngay gỗ Keo và Bạch đàn với số lượng không hạn chế, thời gian lâu dài theo quy cách và giá cả như sau: 

1/ Gỗ chống: Dài 2,2m; Vanh đo giữa cây cả vỏ từ 38 đến 50cm (Đường kính từ 12 đến 16cm); Keo=32.000đ/khúc; Bạch đàn=35.000đ/khúc. Tối thiểu phải có 30% loại vanh từ 42 đến 50cm và 30% gỗ Bạch Đàn. 

2/ Gỗ chèn: dài 2,2m;  Vanh đo giữa cây cả vỏ từ 22 đến 35cm (Đường kính từ 7 đến 11cm);Keo=10.000đ/khúc; Bạch đàn=12.000đ/khúc.  

 3/ Gỗ văng dài (2,2-2,4)m, Vanh đo giữa cây cả vỏ từ 25cm đến 38cm(ĐK 8-12cm): Dài 2,2m= 13.000đ/khúc; dài 2,4m =14.000đ/khúc.

4/ Gỗ Tà vẹt dài 1,65m; Đường kính ngọn từ 16-19cm, Keo 40.000đ/khúc;Bạch đàn 45.000đ/khúc; Đường kính ngọn từ 19,1-25cm; Keo 65.000đ/khúc;Bạch đàn 70.000đ/khúc;                                                                        

5/ Khi giao hàng Gỗ Keo và Bạch đàn, xếp riêng từng khoang trong một xe, gỗ tà vẹt xếp riêng từng xe để thuận tiện cho việc xuống hàng và nghiệm thu

6/ Thanh toán 100% tiền mặt ngay sau khi giao hàng và thủ tục hợp pháp tại các mỏ than trên địa bàn thành phố Uông Bí - Quảng Ninh.

Liên hệ: Công ty CP Lâm sản và Xây dựng Quảng Ninh                                                                                                                   

Giám đốc: Hoàng Trung Chinh, ĐT: 0984963788/0333660309.   

Phòng kế hoạch: Chị Sậu: 0904597158.  Em An: 0904372150                        

Gmail: cplsxdqn@gmail.com

            

 

Gỗ chống lò